Основи економічних знань (2001)

Тема 13. Затрати виробництва і прибуток

Тема 13. Затрати виробництва і прибуток