Основи економічних знань (2001)

2. Кругооборот і оборот капіталу

Кругооборот капіталу. Перш ніж почати процес виготовлення товарів та послуг, підприємець повинен мати певну суму грошей. В США мінімальна сума, необхідна для відкриття своєї "справи" у сфері нематеріального виробництва, становить приблизно 20 тис. доларів. Це означає, що підприємець володіє капіталом у грошовій формі. Але перетворення грошей на грошовий капітал відбудеться лише тоді, коли ці гроші будуть пущені в оборот з метою отримання прибутку.

Після цього підприємець закуповує необхідні засоби виробництва і робочу силу, внаслідок чого відбувається перетворення грошового капіталу на продуктивний (або виробничий), що означає першу стадію руху капіталу.

Друга стадія здійснюється в процесі виробництва, результатом її є виготовлення товару. Водночас відбувається перетворення продуктивної форми капіталу на товарну, вартість якої вища від вартості коштів, витрачених підприємцем на засоби виробництва і робочу силу. Відповідь на те, наслідком чого є таке зростання, можна отримати, згадавши особливості змінного капіталу.

На третій стадії відбувається реалізація товару, і товарний капітал перетворюється на грошовий.

На цій основі можна дати визначення кругообороту капіталу.

Кругооборот капіталу - безперервний рух капіталу, в якому він послідовно перетворюється з однієї форми на іншу і повертається до вихідної точки з приростом.

Названі три форми капіталу — продуктивний (виробничий), торговельний і грошовий — називають функціональними.

Оборот капіталу. Проте рух капіталу не обмежується лише кругооборотом.

Оборот капіталу — кругооборот капіталу, який розглядається не як одиничний акт, а як процес, що постійно повторюється.

Оборот авансованого підприємцем основного капіталу відбувається тоді, коли витрачені ним кошти на придбання засобів праці повністю повертаються до нього. Це означає, що основний капітал підприємства здійснив один оборот.

Час обороту основного капіталу складається з часу виробництва і часу обігу. Час виробництва містить:

робочий період — кількість робочих днів, за які виготовляється продукт. Наприклад, легковий автомобіль на сучасних заводах сходить з конвеєра кожні 3—4 секунди, а корабель треба будувати кілька років;

час дії природних сил на продукт (наприклад, час, коли достигає зерно);

час перебування сировини, матеріалів, комплектуючих виробів тощо, у виробничих запасах на складах. Вирішальне значення для скорочення цього періоду мають своєчасні поставки продукції;

час перерв у процесі праці (на поточний ремонт тощо).

Час обороту основного капіталу (з урахуванням його функціональних форм) — час, який витрачається на закупку засобів виробництва, і час реалізації готового продукту.

Оборотні фонди (сировина, паливо, електроенергія та ін.) здійснюють свій оборот протягом кожного виробничого циклу. Тому їх оборот відбувається значно швидше.

Щоб рух капіталу підприємства здійснювався безперебійно, необхідно, щоб він перебував одночасно у всіх трьох формах і переходив з однієї форми в іншу.

З витратами підприємця на основний і оборотний капітал органічно пов'язані витрати на виготовлення товару.