Основи економічних знань (2001)

3. Торговельний баланс країни

Участь країни у міжнародній торгівлі здійснюється з метою отримання коштів за експортовані товари і послуги. Водночас, імпортуючи товари і послуги, вона змушена розраховуватися за них. Такі розрахунки щодо експорту та імпорту товарів і послуг формують торговельний баланс країни.

Структура балансу.

Торговельний баланс — баланс, який відображає співвідношення вартості експорту та імпорту країни за певний проміжок часу, як правило, за рік.

Він складається із двох частин — з надходжень і платежів, а їх зіставлення утворює експортно-імпортне сальдо. До торговельного сальдо входить вартість товарів, проданих і куплених на умовах негайної оплати, а також поставлених у кредит або наданих безкоштовно у формі урядової допомоги або дарунку. За винятком вартості безплатно наданих товарів і послуг торговельний баланс входить у платіжний баланс. В активній частині цього балансу відображено експорт товарів і послуг вітчизняного виробництва, а також ввезених з-за кордону й перероблених. В пасивній частині — імпорт товарів і послуг іноземного виробництва для внутрішніх потреб або переробки з метою їх подальшого вивозу.

Сальдо торговельного балансу — різниця між вартістю експорту та імпорту.

Воно активне якщо вартість експорту перевищує вартість імпорту і пасивне — якщо вартість імпорту перевищує вартість експорту. Активне або пасивне сальдо торговельного балансу характеризує конкурентоспроможність країни на світовому ринку. Так, у 1996—1997 pp. зовнішньоекономічна діяльність України відзначалася від'ємним сальдо, яке становило 6189 млн. грн. у торгівлі товарами (за перше півріччя 1997 р.) та позитивним при торгівлі послугами — 6779 млн. грн. У 1998 р. від'ємне сальдо становило 2038 млн. грн. Особливо низькі обсяги експорту з України високотехнологічної продукції.

Для економіки України загалом дефіцит торговельного балансу має негативні наслідки, а для певної частини населення на короткому відрізку часу — позитивні. Це зумовлено можливістю придбати дешевші товари, нерідко кращої якості.

Показники участі у зовнішній торгівлі. Основні показники участі країни у міжнародній торгівлі:

1) експортна (імпортна) квота, яка характеризує відношення вартості експорту (імпорту) до ВВП або ВНП;

2) обсяг експорту (імпорту) продукції на душу населення країни; цей показник водночас відображає ступінь відкритості економіки.

Розглянемо заходи, які повинна вживати країна з метою врегулювання міжнародної торгівлі.