Бухгалтерський облік (1998)

А.2.3.1. Загальне зауваження

Термін «об'єкт» (від лат. objektum — предмет) буквально означає те саме, що й «предмет». Але для глибшого розуміння змісту словосполучення «бухгалтерський облік» терміни «предмет» і «об'єкт» слід уживати більш конкретно. Під об'єктом розумітимемо частину цілого, тобто частину предмета. Це дасть змогу краще розібратися в такій складній науці як бухгалтерський облік.