Бухгалтерський облік (1998)

А.4.2. Загальна побудова бухгалтерського обліку згідно з принципом доказовості

А.4.2. Загальна побудова бухгалтерського обліку згідно з принципом доказовості