Бухгалтерський облік (1998)

A.5. ПРИНЦИП ВАРТІСНОГО ВИМІРЮВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ (ОЦІНЮВАННЯ Й КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ)

A.5. ПРИНЦИП ВАРТІСНОГО ВИМІРЮВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ (ОЦІНЮВАННЯ Й КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ)