Бухгалтерський облік (1998)

А.5.3. Методи визначення фактичної собівартості об'єкта обліку

В практичній діяльності історично склалися два основних методи (прийоми) визначення фактичної собівартості об'єкта обліку: простий та складний (розрахунковий), метод калькуляції (від лат. слова calkulatio — обчислення, розрахунок).

Перший метод — це метод оцінювання фактичної собівартості за ціною обміну (ціною купівлі).

Інший — розрахунковий — вимагає додаткових облікових процедур обчислення (калькулювання).