Бухгалтерський облік (1998)

A.6. ПРИНЦИП ДОКАЗОВОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

A.6. ПРИНЦИП ДОКАЗОВОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ