Бухгалтерський облік (1998)

А. 6.1.4. Технічні форми документів

Розрізняють такі технічні форми документів:

зональна — документ поділяють на горизонтальні та вертикальні зони;

анкетна — реквізити розміщують за послідовною схемою, один за одним;

таблична — реквізити розміщують горизонтально та за вертикальною й горизонтальною ознаками у вигляді своєрідної матриці;

комбінована — поєднуються елементи наведених технічних форм.

Удосконалити технічні форми бухгалтерських документів можна за допомогою уніфікації, стандартизації, автоматичного зняття первинних даних, застосування технічних носіїв (терміналів тощо); скорочення кількості примірників, вилучення постійних реквізитів за автоматизованої обробки.

Матеріальними носіями документів можуть бути окремі паперові бланки, перфокарта; перфострічки, магнітні стрічки, магнітні диски і т. ін. Процедура оформлення бухгалтерських документів має забезпечити інформаційну та юридичну їх повноцінність.