Бухгалтерський облік (1998)

А.6.2.1. Загальні зауваження

Як уже зазначалося, господарські факти — явища та процеси — під час господарювання зазнають постійних змін свого стану: збільшуються або зменшуються. Для вивчення та дослідження цих явищ — тобто взаємопов'язаного вивчення стану та зміни стану господарських фактів у часі та просторі у бухгалтерії застосовують докази у формі реєстру.

Реєстр (від лат. слова rejestr, regictrum — список чогось, опис, показник, книга для запису) сьогодні — це або окремі книги, або окремі аркуші паперу (картки, відомості).

В реєстрах господарські факти — явища або факти — записуються за двома ознаками: хронології та системності.