Бухгалтерський облік (1998)

А. 6.3.1. Поняття про рахунок

Процес господарювання пов'язаний з постійною зміною як засобів, так і джерел їх утворення. Для того щоб можна було мати дані (доказ) про стан кожного об'єкта обліку та його зміни (рух), потрібний прийом (спосіб) побудови (створення) доказу. Таким прийомом у бухгалтерському обліку є рахунок.

Рахунок — це такий прийом створення доказу бухгалтерського обліку, завдяки якому пізнаються стан і зміни стану кожного господарського факту-явища або факту-процесу. На кожний господарський факт-явище або факт-процес у бухгалтерському обліку відкривають окремий рахунок.