Бухгалтерський облік (1998)

А.6.4. Третинні докази бухгалтерського обліку: баланс періоду та звітні форми

А.6.4. Третинні докази бухгалтерського обліку: баланс періоду та звітні форми