Бухгалтерський облік (1998)

A.7.3. Взаємозв'язок складових елементів принципу двоїстості (подвійності) бухгалтерського обліку. Двоїстий (балансовий) метод бухгалтерського обліку

A.7.3. Взаємозв'язок складових елементів принципу двоїстості (подвійності) бухгалтерського обліку. Двоїстий (балансовий) метод бухгалтерського обліку