Бухгалтерський облік (1998)

А. 8.11. Види бухгалтерських проведень

Залежно від кількості кореспондуючих рахунків і характеру зв'язків бухгалтерські проведення можуть бути простими (схема А.8.8), складними (схеми А.8.9 та А.8.10), збірними (схема А.8.11) і багаторядними (схема А.8.12).

Отже, доходимо висновку: такі збірні й багаторядні бухгалтерські проведення не чітко виражають взаємозв'язок рахунків. Ця кореспонденція рахунків не визначає змісту господарської операції, а тому використовувати такі бухгалтерські проведення немає рації.