Бухгалтерський облік (1998)

A.9. УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ПОТОЧНОГО ОБЛІКУ

A.9. УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ПОТОЧНОГО ОБЛІКУ