Бухгалтерський облік (1998)

А. 10.4. Взаємозв'язок даних аналітичного та синтетичного обліку

Для перевірки даних аналітичного обліку за окремим синтетичним рахунком складають оборотну відомість.

Оборотні відомості за аналітичними рахунками можуть мати різну зовнішню будову, що зумовлюється застосуванням різних вимірників.

Оборотні відомості бувають двох форм: оборотна відомість за розрахунковими рахунками і оборотна відомість за товарно-матеріальними рахунками.

Оборотні відомості за товарно-матеріальними рахунками узагальнюють за певний період дані аналітичних рахунків обліку товарно-матеріальних цінностей. Вони складаються щодо субрахунків і синтетичних рахунків. Підсумки такої відомості звіряються з оборотами і залишками відповідного синтетичного рахунку. Далі визначаються підсумки за субрахунками (див. табл. А.10.1).

Оборотна відомість за розрахунковими рахунками слугує для узагальнення даних аналітичного обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами. З її допомогою визначається сальдо за активними та пасивними рахунками з різними дебіторами і кредиторами (див. табл. А. 10.2).

Розглянемо призначення оборотних відомостей за аналітичними рахунками.

Для перевірки правильності і повноти ведення обліку підсумки аналітичних оборотних відомостей звіряються з даними відповідного синтетичного рахунку в синтетичній оборотній відомості. Залишки і операції записуються на синтетичних і аналітичних рахунках в однакових сумах, тому їх підсумки мають збігатися.

З допомогою оборотних відомостей аналітичного обліку можна дістати ряд важливих показників про окремі види коштів і їх джерела.

Оборотні відомості за рахунками аналітичного обліку (табл. А. 10.4) являють собою зведення оборотів і сальдо за всіма рахунками аналітичного обліку, об'єднаними одним синтетичним рахунком, і призначені для перевірки правильності облікових записів за цими рахунками, а також для спостереження за станом і рухом окремих видів коштів господарства і їх джерел.Оборотні відомості за аналітичними рахунками (табл. А. 10.5) слугують для узагальнення за місяць або інший звітний період даних аналітичного обліку і звіряння їх з даними синтетичного рахунку.