Бухгалтерський облік (1998)

Б.2.3.3. Облік формування статутного капіталу приватного підприємства

Нехай 5 жовтня 200_ р. згідно з установчими документами зареєстровано одноосібне підприємство «СТИМУЛ» зі статутним капіталом 5250 грн.

Господарські операції, які було виконано після реєстрації підприємства в жовтні 200__ p., наведено в табл. Б.2.1.Примітка: СК — статутний капітал К — каса 03 — основні засоби МШП — малоцінні та швидкозношувані предмети

Балансова інтерпретація наведена на рис. Б.2.1.