Бухгалтерський облік (1998)

Б. 2.4.1. Загальні положення

Згідно з чинним законодавством підприємство (колективне, акціонерне товариство тощо) може змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

Збільшення статутного капіталу дозволене лише після повної сплати всіх раніше випущених акцій, встановлених внесків.

Основні шляхи збільшення статутного капіталу можуть бути такі:

додаткові вкладення засновників;

випуск та реалізація у встановленому чинним законодавством порядку нових акцій;

обмін облігацій на акції підприємства (товариства);

збільшення номінальної вартості випущених акцій.

Водночас розмір статутного капіталу може бути також і зменшеним. Основні шляхи зменшення статутного капіталу можуть бути такі:

вилучення власного капіталу;

зменшення номінальної вартості акцій;

анулювання акцій, що викуплені товариством в акціонерів.

Рішення про зміну розміру статутного капіталу набуває чинності лише з моменту внесення цих змін до державного реєстру.