Бухгалтерський облік (1998)

Б.2.5.3. Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)

Нерозподілений прибуток, або непокритий збиток, є складовою власного капіталу і формується за рахунок прибутку, який не був розподілений (тобто спожитий).

Для обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) планом рахунків призначений рахунок такої самої назви; шифр його — № 43.

Нерозподілений прибуток може перебувати у двох формах:

власне нерозподіленого прибутку;

створених спеціальних фондів (преміювання, надання допомоги, розвитку соціальної сфери тощо).

Господарські операції, які характеризують облік нерозподіленого прибутку, наведені в таблиці Б.2.5.Примітка: НП (НЗ) — нерозподілений прибуток (непокритий збиток) ФР — фінансові результати РП — розрахунки з працюючими РК — рахунок «Каса» Рб — рахунок у банку СК — статутний капітал PC — розрахунки по страхуванню