Бухгалтерський облік (1998)

Б.3.2. Облік валюти, їх еквівалентів та валютних операцій

Б.3.2. Облік валюти, їх еквівалентів та валютних операцій