Бухгалтерський облік (1998)

Б.3.2.3.4. Облік грошових коштів у дебіторів — юридичних осіб (облік боргових вимог)

Об'єктом обліку є суми боргових вимог (заборгованостей), які утворилися у різних юридичних та фізичних осіб перед підприємством у процесі господарської діяльності. Це можуть бути операції, пов'язані з проплатою підприємством авансових платежів за поставку йому в майбутньому товарно-матеріальних цінностей (надання послуг), з безпідставним списанням банком коштів з розрахункового рахунку, з утворенням боргів за нестачі та невідповідність якості отриманих цінностей обумовленим технічним умовам з вини постачальника або транспортної організації, з оплатою по виконавчим документам та з розрахунками по іншим операціям, які не пов'язані з основною господарською діяльністю підприємства.

Облік цих операцій здійснюється на підставі господарських договорів, актів про виявлені розбіжності при прийманні товарно-матеріальних цінностей, рішень судових органів, платіжних документів, виконавчих документів, рахунків-фактур, накладних.

Аналітичний облік ведеться по кожному дебітору (юридичній або фізичній особі), причині, формі та по даті утворення заборгованості (виникнення права на вимогу) та строком надходжень у майбутньому.

Синтетичний облік розрахунків з дебіторами ведеться на рахунках «Розрахунки з покупцями та замовниками», «Розрахунки по авансах», «Рахунки по претензіях», «Розрахунки по виданих авансах», «Розрахунки з різними дебіторами» та ін.

По дебету цих рахунків відображаються суми належних підприємству платежів, а по кредиту — надходження, використання і повернення сум. Сальдо по дебету цих рахунків показує суму дебіторської заборгованості.