Бухгалтерський облік (1998)

Б. 3.3.5. Облік інших грошових документів

Облік грошових документів, підприємства (оплачені путівки до будинків відпочинку, поштові марки тощо) ведеться за номінальною вартістю та фактичною купівельною ціною на рахунку «Інші грошові документи».

При придбанні грошових документів у бухгалтерському обліку роблять запис: дебет рахунка «Грошові документи» та кредит рахунків «Каса», «Рахунок у банку» та інші залежно від того, які кошти були використані для оплати.

У разі списування грошових документів бухгалтерський запис робиться за кредитом рахунка та за дебетом рахунка залежно від характеру відповідної операції. Наприклад:

при оплаті готівкою частини вартості (або повної вартості) путівки — дебет рахунка «Каса»;

при списуванні поштових марок, використаних для відправлення кореспонденції підприємства, — дебет рахунка «Адміністративні затрати» та ін.