Бухгалтерський облік (1998)

Б. 3.3.6.6. Внутрішньогосподарські розрахунки

На рахунку «Внутрішньогосподарські розрахунки» обліковують розрахунки поточних операцій між головним (вищим щодо дочірнього підприємства) та іншими асоційованими підприємствами.

Внутрішньогосподарські розрахунки з філіями ведуть на окремих рахунках. Він призначений для відображення операцій між підприємством та його філіями, представництвами, відділами та іншими відособленими підрозділами. На рахунку розмежовуються розрахунки за виділеним майном та поточними операціями. Аналітичний облік ведуть за кожною окремою філією.