Бухгалтерський облік (1998)

Б.3.5.8. Оперативний контроль за наявністю і рухом матеріалів на складах підприємства

Оперативний контроль за наявністю і рухом матеріалів на складах підприємства провадять працівники бухгалтерії, які систематично, за графіком здійснюють безпосередньо на складах, у коморах у присутності завідуючого складом перевірку своєчасності і правильності оформлення первинних документів за складськими операціями, а також записів у картках складського обліку, виконаних матеріально відповідальними особами.

Перевірку записів і виведених комірником залишків по кожній операції працівник бухгалтерії підтверджує своїм підписом у відповідному рядку картки складського обліку.

Працівник бухгалтерії і комірник провадять прийняття-здачу первинних документів за реєстром.

При уточненні фактичної наявності матеріалів, забезпеченні контролю за їх зберіганням, а також за додержанням норм запасів періодично провадиться перевірка наявності матеріальних цінностей методом суцільної або вибіркової інвентаризації.