Бухгалтерський облік (1998)

Б. 3.5.11. Облік товарних запасів

Б. 3.5.11. Облік товарних запасів