Бухгалтерський облік (1998)

Б.3.7.2. Визнання нематеріальних активів як об'єкта бухгалтерського обліку

Нематеріальний актив визнається як актив, якщо:

існує ймовірність отримання у майбутньому економічних вигод підприємством завдяки його використанню, то його вартість може бути достовірно визначена.

У разі, якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним вище критеріям, витрати, пов'язані з його придбанням чи створенням, списуються як витрати звітного періоду, протягом якого вони були здійснені.

Такі витрати не підлягають у наступні звітні періоди визнанню як нематеріальний актив.

Не визнаються як нематеріальний актив та відображаються в складі витрат періоду також:

витрати на підготовку кадрів;

витрати на рекламу;

витрати на створення підприємства та підготовку його основної діяльності (організаційні витрати);

внутрішньогенерований гудвіл;

витрати на дослідження;

вартість видань.