Бухгалтерський облік (1998)

Б. 4.1.2. Загальне визнання затрат, доходів та фінансових результатів діяльності

Визнання затрат

Затрати визнаються як елемент діяльності (операційної, фінансової або інвестиційної), якщо відбулися та юридично оформлені такі події:

а) відбулося зменшення активу за такими умовами:

майновий об'єкт (ресурс) за характером оборотного активу використано у процесі діяльності повністю, майновий об'єкт (ресурс) за характером необоротного активу зменшено на суму часткового використання (наприклад у формі амортизації), майновий об'єкт (ресурс) перестає відповідати економічній вигоді за характером діяльності підприємства;

б) відбулося збільшення пасиву (зобов'язань), які пов'язані з

відповідною діяльністю.

Примітка. Від затрат слід чітко відмежувати втрати. Наприклад, вибуття об'єкта активу внаслідок пожежі тощо.

Подія визнання затрат має одержати у бухгалтерському обліку один із таких записів (рис. Б.4.2).визнання доходу

Дохід визнається як елемент діяльності — операційної, фінансової або інвестиційної — якщо відбулася подія його визнання на основі економічного змісту господарської операції та юридичного оформлення.

Подія (момент) визнання доходу у системі бухгалтерського обліку має одержати один із таких записів: рис. Б.4.3.