Бухгалтерський облік (1998)

Б.4.2.3.3. Облік затрат по продажу (збуту, реалізації) товарів

До затрат на збут підприємства оптової торгівлі належать затрати, які пов'язані з продажем товарів. Такими затратами є:

затрати на пакувальні матеріали;

оплата праці продавцям;

комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту та складів, водіям тощо;

затрати на реклами;

затрати на дослідження по ринку (маркетингу);

витрати на відрядження, які пов'язані зі збутом (продажем) товарів;

затрати по транспортуванню товарів покупцям;

фрахт;

оплата послуг збутових, посередницьких організацій;

оренда, амортизація: страхування, ремонт, утримання основних засобів відділу збуту, складів, транспортних засобів, демонстраційних залів тощо;

гарантійне обслуговування покупців;

надання знижок (дисконту) покупцям тощо.

Загальна побудова обліку затрат по продажу (збуту, реалізації) товарів підприємствами оптової торгівлі аналогічна обліку затрат по продажу готової продукції виробничими підприємствами. На першому етапі обліковуються затрати за елементами (та для внутрішньогосподарських потреб за статтями або іншими показниками). На другому затрати списуються на результати комерційної діяльності (рис. Б.4.26).