Бухгалтерський облік (1998)

Б. 4.3.4. Загальна побудова обліку доходів від продажу (реалізації) готової продукції, товарів та наданих послуг у системі рахунків

Облік валового доходу від продажу (реалізації) здійснюють на рахунку «Доходи від реалізації»; на цьому рахунку обліковують реалізацію готової продукції, товарів, матеріальних цінностей, виконаних робіт і наданих послуг.

Типовий запис з обліку доходів, який було наведено на рис. Б.4.3, має такий вигляд:

Дебет рахунків активів (збільшення) або зобов'язань (зменшення)

Кредит рахунка доходи від продажу (реалізації)

На кредиті рахунка «Доходи від реалізації» відображають фактичну суму, яка надійшла від продажу, або іншу суму, еквівалентну сумі продажу (вексель, боргове зобов'язання тощо), в кореспонденції з кредитом таких рахунків:

«Гроші в касі»

«Гроші на рахунку в банку»

«Розрахунки з покупцями» та інші.

На дебеті рахунка «Доходи від реалізації» відображують фактичну суму доходу, яку переносять на кредит рахунка «Фінансові результати» на відповідний субрахунок та аналітичний рахунок для визначення чистого доходу та фінансового результату діяльності.