Бухгалтерський облік (1998)

Б.4.4.3.4. Особливості обліку валових доходів комерційної діяльності від реалізації товарів у торгівлі

Загальні питання процесу реалізації та одержання доходів від продажу готової продукції та купованих товарів однакові. Вони були викладені в попередньому параграфі розділу. Тому тут на них не спинятимемося.