Бухгалтерський облік (1998)

Б.4.4.З.4.3. Облік внутрішньо системного відпуску товарів

Реалізацію товарів потрібно відрізняти від внутрішньосистемного відпуску товарів, під яким розуміють відпуск товарів з баз і розподільчих складів оптових підприємств іншим роздрібним підприємствам та підприємствам громадського харчування, які входять до складу однієї організації. Внутрішньосистемний відпуск товарів відбувається в порядку їх переміщення за розпорядженням організацій.

Оборот за внутрішньосистемним відпуском товарів обліковують окремо від реалізації товарів стороннім покупцям на рахунку «Внутрішньосистемний відпуск товарів». Завдяки цьому уникають повторного відображення реалізації товарів.

Порядок обліку операцій із внутрішньосистемного відпуску товарів аналогічний порядку обліку операцій з реалізації товарів зі складів, окрім випадків стягування з покупців так званих відрахувань на користь бази. У таких випадках товари відпускають за купівельними цінами з внесенням до розрахункових документів установленого розміру відрахувань (націнки складу). Проте відпущені товари з дебетом і кредитом рахунка «Внутрішньосистемний відпуск товарів» відображуються в одній оцінці — за купівельними цінами, тому сальдо рахунок не має.

Пояснюється це й тим, що разом з товаром оптові бази передають за внутрішньосистемним оборотом знижки, одержані від постачальників.

На суму відрахувань, одержаних на покриття затрат за внутрішньосистемним відпуском товарів, роблять запис:

Дебет рахунка «Розрахунковий рахунок»

Кредит рахунка «Інші операційні доходи», субрахунок «Відрахування, одержані з відпуску товарів».