Бухгалтерський облік (1998)

Б.5.4. Мета, структура, методика і техніка складання звіту про рух грошових коштів (форма № 3)

Б.5.4. Мета, структура, методика і техніка складання звіту про рух грошових коштів (форма № 3)