Бухгалтерський облік (1998)

Б.5.5. Мета, структура, методика та техніка складання звіту про власний капітал (форма № 4)

Б.5.5. Мета, структура, методика та техніка складання звіту про власний капітал (форма № 4)