Бухгалтерський облік (1998)

Б.5.6. Пояснювальна записка (примітки) до бухгалтерського фінансового звіту

Пояснювальна записка (примітки) до бухгалтерського фінансового звіту підприємства характеризує його діяльність у звітному році, пояснює основні фактори, які впливали на господарські і фінансові результати роботи, висвітлює фінансове і майнове становище, перспективи подальшої діяльності. Конкретний зміст пояснювальної записки (приміток) визначають національні стандарти.