Сучасні економічні системи (2006)

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ "СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ"

Як відомо, людське суспільство перебуває у постійному розвитку, рухаючись від менш інтегрованих до більш інтегрованих економічних систем. Причому цей розвиток відбувається на основі певних закономірностей і принципів, знання яких допомагає кожному суспільству краще орієнтуватися у загальносвітових соціально-економічних процесах і тенденціях.← prev content next →