Фінанси підприємств

ВСТУП

Вихід економіки України з кризового стану неможливий без розуміння керівниками та працівниками фінансових служб" і установ особливостей функціонування фінансової системи держави і фінансового механізму господарюючім суб'єктів. Фінанси підприємств перебувають у тісному зв'язку з фінансами національної економічної системи як єдиного цілого. Разом з тим. фінанси підприємств характеризуються певними особливостями та специфікою, які необхідно враховувати при здійсненні системних і структурних перетворень в Україні.

Підготовка спеціалістів для фінансових служб підприємств у вищих закладах освіти України здійснюється за типовими програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки. Виходячи з програмного матеріалу, було підготовлено навчальний посібник "Фінанси підприємств". Його перше та друге видання здійснено відповідно у 1999 та 2001 pp. Після цього автором додатково опрацьовано значну кількість літератури з курсу "Фінанси підприємств " і проблем фінансового аналізу, фінансового менеджменту та оподаткування, а також бухгалтерського обліку за новими стандартами. У структурі посібника використано матеріали опублікованих в Україні джерел, у яких дано характеристику нової фінансової звітності підприємств. Автор вдячний за рецензію доктора економічних наук Л. Дейнеко на цей посібник, опубліковану в журналі "Фінанси України ", а також: рецензії доктора економічних наук, професора Волинського державного університету ім. Лесі Українки В. Лагутіна, доктора економічнім наук, професора Львівського державного аграрного університету Г. Черевка, доктора економічних наук, професора Львівського національного університету ім. Івана Франка С. Реверчука .

Зміст тем навчального посібника є результатом проведеної роботи з підготовки та читання лекцій з курсу "Фінанси підприємств" на економічному факультеті Волинського державного університету ім. Лесі Українки у 1994-2002 pp. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих закладів освіти та слухачів факультетів післядипломної освіти.← prev content next →