Фінанси підприємств

15.2. Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах при складанні фінансового плану

При складанні бізнес-плану і фінансового плану підприємства стоїть мета обґрунтувати найоптимальніше використання активів фірми з метою отримання можливого прибутку. При цьому неминучим є складання плану виробництва. Зазначимо, що при всіх недоліках планової системи ведення господарства у нас нагромаджено значний досвід фінансового планування, яке базувалось на плануванні виробництва.

При складанні фінансового плану в першу чергу розраховують вартість сировини й матеріалів, необхідних для забезпечення випуску запланованої кількості продукції. Для цього потрібно скористатись: нормами витрат на одиницю продукції; планом випуску; потребами в матеріалах, сировині;

ціною сировини. Дані відображено у табл. 15.

Аналогічно використовуються дані для розрахунку вартості напівфабрикатів, комплектуючих виробів (див. табл. 16, 17).Всі розрахунки виконуються окремо за видами матеріальних ресурсів. Це необхідно для подальших розрахунків.