Фінанси підприємств

16.1. Особливості страхового захисту активів підприємств

Безперебійна виробнича діяльність значною мірою залежить від стану й збереження основних та оборотних фондів. Тому їх страховий захист набуває особливої ваги і є обов'язковим. Страхування активів підприємств регламентується Законом України "Про страхування"1. Страхування матеріальних активів у державному секторі економіки України визначається Указом Президента України від 13 червня 1994 року № 293 "Про обов'язкове страхування майна державних підприємств і організацій" і Постановою Кабінету Міністрів від 26 березня 1995 року № 195 "Про затвердження положення про порядок і умови обов'язкового страхування майна державних підприємств і організацій".

Переоцінка основних фондів, яка періодично проводиться, встановлює сучасну (відновлювальну) вартість створених раніше фондів. У основу всіх страхових відносин покладено фактичну вартість основних фондів, що складається з первісної оцінки за вирахуванням зносу. Для оборотних фондів поняття зносу немає сенсу. Тому завдання відшкодування фактичних витрат вирішується шляхом страхування оборотних фондів за повною балансовою (інвентарною) оцінкою. Це стосується також страхування фондів обігу, основну частину яких складає готова продукція.

Державні підприємства, а також акціонерні товариства, які виникли на їх основі, можуть укладати різноманітні договори страхування. За основним договором підлягає страхуванню все майно, що належить підприємству: будівлі, споруди, передавальні пристрої, силові, робочі та інші машини, устаткування, транспортні засоби, риболовецькі та інші судна, знаряддя лову, об'єкти незавершеного будівництва, інвентар, готова продукція, товари, сировина, матеріали та інше майно. Підприємство має право страхувати будь-яку частину (групу) свого майна. Додатковими договорами може страхуватися:

майно, одержане підприємством за договором майнового найму (якщо воно не застраховане у наймача) або прийняте від інших підприємств (організацій) та населення, для переробки, ремонту, зберігання, на комісію тощо;

майно на час проведення експериментальних або дослідницьких робіт, експонування на виставках. Основні фонди, не передані в оренду іншим підприємствам та організаціям, можуть страхуватися окремо від іншого власного майна. Не виключається і страхування документів, грошей готівкою, цінних паперів. Не приймаються на умовах добровільного страхування будівлі, споруди та інші основні матеріальні активи, що знаходяться в зоні, де можливі повені, обвали чи інші стихійні лиха з моменту офіційного оголошення про таку загрозу. Окремими винятками можуть бути обставини, коли договір страхування поновлюється до кінця строку попереднього договору і в межах тієї частки вартості основних фондів, яку в договорі було зазначено. Для страхування матеріальних активів недержавних підприємств та організацій також укладається основний договір на власні основні та оборотні фонди і додаткова угода щодо прийнятого майна на зберігання, переробку тощо. Раніше згадувані винятки тут знову чинні. Крім них, не страхуються дамби і насипи (греблі), якщо вони не входять до єдиного комплексу з підприємством, штучні водойми, силосні ями, меліоративні споруди, дороги й майданчики з твердим покриттям для транспорту. Обов'язковою умовою страхування матеріальних активів суб'єктів недержавної форми власності є надання документів страховикам про належне їм право юридичної особи. Для сільськогосподарських підприємств різних форм господарювання страхування поширюється практично на всі види основних і оборотних активів.