Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (2004)

РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Ознайомившись із цим розділом, ви дізнаєтесь про:

• Суттєві розбіжності між категоріями «вид» та «форма» зовнішньоекономічних зв'язків

• Класифікаційні та структурні особливості здійснення зовнішньоекономічних операцій різних видів вітчизняними підприємствами

• Розмаїття зовнішньоторговельних операцій та характерні особливості їх здійснення в Україні

• Виробничі зовнішньоекономічні зв'язки як спосіб взаємодії вітчизняних підприємств з іноземними

. Основи інвестиційних процесів на вітчизняному ринку

У цьому розділі розглядаються передумови розвитку різноманітних зовнішньоекономічних операцій в Україні, їх характерні особливості при здійсненні вітчизняними підприємствами, а також. зазначено перспективи розвитку відповідних операцій

У н.2.1 розглянуто основні поняття, використовувані у практиці здійснення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними підприємствами, систематизовано й узгоджено взаємозв'язки зовнішньоекономічної та інших сфер діяльності в країні в цілому.

П.2.2 містить визначення таких категорій

зовнішньоекономічної діяльності, як «вид» та «форма» зовнішньоекономічних зв'язків. Крім того, детально розглянуто структуру зовнішньоторговельних операцій і особливості здійснення кожної з них вітчизняними підприємствами.

П.2.3 містить детальний розгляд зовнішньоекономічних операцій, які здійснюються в сфері послуг, із зазначенням основних аспектів їх розвитку в Україні.

Основні концептуальні положення зовнішньоекономічних операцій з інтелектуальною власністю розглянуто у п.2.4, зазначено перспективи їх здійснення в Україні.

Характерні ознаки та особливості здійснення виробничих зовнішньоекономічних зв'язків, а також можливі перспективи їх розвитку в Україні охарактеризовано в п.2.5.

Структурні особливості інвестиційних процесів у галузі здійснення зовнішньоекономічної діяльності на вітчизняних підприємствах, а також пріоритетні напрямки реформування відповідної сфери викладено в п.2.6.