Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (2004)

РОЗДІЛ 3. РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Ознайомившись з цим розділом, ви дізнаєтесь про:

• Економічні та адміністративні заходи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

• Тарифні та нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

• Регулювання зовнішньоекономічної діяльності на різних ієрархічних рівнях управління

• Зміст та склад зовнішньоекономічної політики

• Засади оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності, здійснюваної підприємствами, та виявлення резервів, спрямованих на підвищення її результативності

У розділі характеризуються особливості здійснення регулювання зовнішньоекономічної

діяльності підприємств в Україні, а також, за допомогою запропонованої методики розглядаються особливості формування зовнішньо економічної політики та обґрунтування

ефективності зовнішньоекономічних,

операцій, що здійснюються вітчизняними підприємствами

У п.3.1 охарактеризовано зміст, структуру і склад зовнішньоекономічної політики України та її значення при регулюванні зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

У п.3.2 розглянуто класифікацію методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, наведено детальну характеристику кожного з них.

У п.3.3 наведено методику аналізу оцінки ефективності

зовнішньоекономічної діяльності, здійснюваної

підприємством, визначено особливості віднаходження резервів, що сприяють підвищенню її результативності.