Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (2004)

РОЗДІЛ 5. МАРКЕТИНГОВІ ЗАСОБИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Ознайомившись із цим розділом, ви дізнаєтесь про:

• Зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на формування маркетингового середовища підприємства

• Особливості маркетингової діяльності підприємств у формуванні зовнішньоекономічних зв'язків

• Роль маркетингового підходу в підвищенні ієрархічного рівня пропозиції вітчизняних товаровиробників

• Маркетингові заходи інтенсифікації зовнішньоекономічної діяльності підприємств

• Роль виставково-ярмаркової діяльності при здійсненні зовнішньоекономічних операцій

• Методику оцінки ефективності виставкової діяльності

• Формування іміджу підприємства на зовнішньому ринку

У розділі розглядаються маркетингові заходи, спрямовані на підвищення ефективності функціонування вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках, обґрунтовуються структурні особливості зовнішньоекономічних процесів з позицій маркетингу

У п.5.1 розглянуто й охарактеризовано факторний вплив на формування сприятливого маркетингового середовища підприємств, що функціонують на зовнішніх ринках.

У п.5.2 обгрунтовано особливості здійснення маркетингової діяльності підприємств у ієрархічній системі пропозиції зовнішнього ринкового середовища.

У п.5.3 подано детальну характеристику різноманітних маркетингових заходів і форм, спрямованих на підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств.

У п.5.4 наведено методику оцінки ефективності виставково-ярмаркової діяльності та зазначено її місце в комплексі маркетингових заходів, спрямованих на підвищення загальної ефективності зовнішньоекономічної діяльності.

У п.5.5 сформульовано основні принципи для здобуття позитивного іміджу підприємств на зовнішньому ринку, а також досягнення ними відповідної конкурентоспроможності в зовнішньому середовищі.