Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (2004)

РОЗДІЛ 6. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ознайомившись із цим розділом, ви дізнаєтесь про:

• Загальні основи здійснення фінансових операцій у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

• Валютне законодавство України і здійснення валютних операцій

• Особливості здійснення розрахунків при укладенні зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

• Розрахунки у безготівковій і готівковій іноземній валюті

• Відповідальність та санкції за порушення при здійсненні зовнішньоекономічних операцій

• Форми здійснення розрахунків у галузі зовнішньоекономічної діяльності в Україні

• Кредитні відносини в зовнішньоекономічній сфері діяльності

• Оподаткування в зовнішньоекономічній сфері

• Страхування зовнішньоекономічних операцій

У розділі розглядаються фінансові операції, зокрема особливості розрахунків в зовнішньоекономічній діяльності вітчизняних підприємств, а також визначаються особливості оподаткування, кредитування та страхування зовнішньоекономічних операцій в Україні

У п.6.1 розглянуто основи валютного законодавства в Україні, наведено характерні особливості здійснення розрахунків у безготівковій та готівковій іноземній валюті, обґрунтовано санкції за можливі порушення при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.

Детальний розгляд акредитива, інкасо, банківського переказу, вексельного і чекового обігу в якості здійснення міжнародних розрахунків наведено в п.6.2 із зазначенням їх характерних особливостей і ознак.

Перспективи застосування факторингових і форфейтингових операцій при кредитуванні зовнішньо-економічної діяльності підприємств для України визначені в п.6.3.

У п.6.4 викладено особливості оподаткування операцій, що здійснюються в зовнішньоекономічній діяльності.

Структуру ризиків, що виникають при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, а також можливість їх уникнення шляхом страхування розглянуто в п.6.5.