Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (2004)

РОЗДІЛ 7. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ДОГОВОРИ

Ознайомившись із цим розділом, ви дізнаєтесь про:

• Нормативгю-правову основу укладення міжнародних договорів купівлі-продажу в Україні

• Особливості реєстрації, оформлення та здійснення зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

• Застосовне право та форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

• Структуру зовнішньоекономічного договору (контракту)

• Зміст зовнішньоекономічного договору (контракту)

• Додаткові умови здійснення зовнішньоекономічного договору (контракту)

• Зміст і обсяги відповідальності при невиконанні або неналежному виконанні партнерами своїх зобов'язань

• Санкції за порушення договору (контракту), умови звільнення від відповідальності, обставини форс-мажору

• Особливості набуття чинності зовнішньоекономічного договору (контракту)

У цьому розділі розглядаються

особливості укладення, оформлення та здійснення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) у міжнародній практиці та в Україні, а також їх значення при здійсненні зовнішньоекономічних зв'язків з іншими країнами міжнародного простору

У п.7.1 розглянуто особливості порядку оформлення, реєстрації та укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні, а також нормативно-правову основу їх здійснення та структурні особливості.

У п.7.2 обгрунтовано сучасні тенденції укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) як у міжнародній практиці, так і в Україні, а також детально розглянуто зміст кожного розділу договору з наведенням типових прикладів.