Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (2006)

Тема 3. МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВ

3.1. Суть і принципи митного регулювання ЗЕД в Україні. Єдиний митний тариф України.

3.2. Система митних податків та митних зборів. Митна вартість товару і розрахунок митних платежів.

3.3. Види митного режиму в Україні.

3.4. Основні митні процедури і порядок їх здійснення.

3.5. Організація діяльності митних брокерів і ліцензійних митних складів.

3.6. Особливості діяльності магазинів безмитної торгівлі.

Ключові поняття

Митна справа. Митне регулювання. Митна територія. Митний кордон України. Спеціальні митні зони. Державна митна служба України. Єдиний митний тариф. Мито. Види мита: адвалорне, специфічне, комбіноване, ввізне, вивізне, транзитне. Особливі види мита: спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне. Митна вартість товарів. Країна походження товару. Українська класифікація товарів зовнішньоекономіч ної діяльності. Гармонізована система опису та кодування товарів. Комбінована номенклатура Європейського Союзу. Митний режим. Види митного режиму: імпорт,реімпорт, екс порт, реекспорт, транзит, тимчасове ввезення (вивезення), митний склад, спеціальна митна зона, магазин безмитної торгівлі, переробка на митній території України, переробка за межами митної території У країни, знищення або руйнування, відмова на користь держави. Митний контроль. Зони митно го контролю. Митне оформлення. Декларант. Митна декла рація. Митний брокер. Митний ліцензійний склад.