Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (2006)

Тема 6. СТРАТЕГІЯ ВХОДЖЕННЯ В МІЖНАРОДНИЙ РИНОК

6.1. Мотиви та етапи виходу підприємства на міжнародні ринки.

6.2. Підходи до вибору зарубіжного ринку.

6.3. Основні напрямки дослідження міжнародних ринків.

6.4. Сегментація закордонного ринку.

6.5. Вибір способу виходу на зовнішні ринки.

Ключові поняття

Маркетинг, міжнародний маркетинг, мотиви, етапи вихо ду підприємства на зовнішні ринки, пробний експорт, екстенсивний експорт, інтенсивний експорт, експортний маркетинг, міжнародний маркетинг, глобальний маркетинг, підходи до вибору зарубіжного ринку: суб'єктивний, дискретний, комплек сний; дослідження ринку, продуктово ринкова комбінація, кабінетне, польове дослідження, первинна, вторинна інформація, сегментація ринку, сегмент міжнародного ринку, моделі сегмен тації ринку, способи виходу на зовнішні ринки: експорт, спільна підприємницька діяльність, пряме інвестування.