Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (2006)

Тема 7. ТОВАРНА ПОЛІТИКА НА СВІТОВИХ РИНКАХ

7.1. Суть міжнародної товарної політики.

7.2. Міжнародна товарна стратегія.

7.3. Роль упаковки в просуванні товару на закордонні ринки.

7.4. Стратегія товарних знаків.

Ключові поняття

Міжнародна товарна політика. Товарний асортимент. Асортиментна позиція. Асортиментні групи. Ширина, глиби на асортиментної групи. Концентрична, горизонтальна, конгломератна товарна політика. Міжнародна товарна стратегія. Незмінність товару. Адаптація. Стратегія розробки нового товару. Стратегія стандартизації. Модифікація товарів. Теорія життєвого циклу товару. Продуктово асортиментна політика. Упаковка товару. Функції упаковки. Етикетка. Маркірування. Стратегія товарних знаків Локальні, регіо нальні, глобальні товарні знаки. Імітація торгової марки.