Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (2006)

Тема 9. ПОШУК І ОЦІНКА ЗАКОРДОННИХ ПАРТНЕРІВ

9.1. Класифікація підприємств, що діють на світовому ринку.

9.2. Вибір і вивчення зовнішньоекономічних партнерів.

9.3. Проведення переговорів з іноземним партнером..

9.4. Всесвітня мережа Інтернет як інструмент ЗЕД.

Ключові поняття

Контрагенти. Організаційно-правова форма підприємства. Приватні підприємці, або комерсанти. Об'єднання підприємців: повне товариство континентального права; товариство американського права; товариство з необмеженою відповідальністю англійського права; товариство з обмеженою відповідальністю; акціонерне товариство континентального типу; англійська приватна і публічна компанія з обмеженою відповідальністю; корпорація; командитне товариство; акціонерно ко-мандитне товариство. Вибір і вивчення зовнішньоекономічних партнерів. Карта підприємства. Переговори з партнером. Оферта: тверда, вільна. Оферент. Методи переговорів. Все світня мережа Інтернет. Електронний бізнес. Електронний обмін інформацією. Електронний рух капіталу. Електронна комерція. Електронні гроші. Електронний маркетинг. Електронний банкінг. Електрон ні страхові послуги. Електронна пошта. Веб сайт. Банернареклама. Веб конференції. Електронні дошки оголошень. Пошукові служби. Інтернет-магазин.