Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (2006)

9.4. Всесвітня мережа Інтернет як інструмент ЗЕД

Розвиток глобальної комп'ютерної мережі Інтернет дуже змінив за останні роки життя людини. За допомогою мережі стали доступні величезні інформаційні ресурси, накопичені в усьому світі. З кожним роком збільшується ступінь комерційного використання Інтернету, який стає атрибутом ділового життя кожного, хто прагне досягти успіху в бізнесі.

За останні роки глобальна мережа Інтернет перетворилася в явище світового масштабу. Мережа, що донедавна використовувалася обмеженим колом учених, державних службовців і працівників освітніх установ у професійній діяльності, стала доступною для великих корпорацій, малих підприємств і навіть для індивідуальних користувачів. Глобальні масштаби мережі Інтернет є основою її активного використання учасниками ЗЕД.

Можливості одержання та передачі інформації через Інтернет привели до бурхливого зростання електронного бізнесу — сфери економіки, яка включає всі фінансові та торгові трансакції, що проводяться за допомогою комп'ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих трансакцій.

До електронного бізнесу відносять:

— електронний обмін інформацією (Electronis Data Interchange, EDI);

— електронний рух капіталу (Electronic Funds Transfer, EFS);

— електронну комерцію (E-Trade);

— електронні гроші (E-Cash);

— електронний маркетинг (E-Marketing);

— електронний банкінг (E-Banking);

— електронні страхові послуги (E-Insurance) тощо. Суб'єктами електронного бізнесу виступають:

— домашні господарства;

— підприємства;

— державні установи;

— постачальники мережевих послуг (провайдери, елект

ронні платіжні системи тощо).

Основними перевагами електронного бізнесу є:

— оперативність отримання інформації, особливо при міжнародних операціях;

— зниження невиробничих витрат (торгових витрат, витрат на рекламу, витрат, пов'язаних з сервісним обслуговуванням та інформаційною підтримкою споживачів);

— скорочення циклу виробництва та продажу, оскільки зникає потреба повторного підтвердження інформації і знижується вірогідність помилок при введенні інформації;

— значно знижуються затрати, пов'язані з обміном інформацією, за рахунок використання більш дешевих засобів телекомунікації;

— більша відкритість компаній для споживачів.

Коротко розглянемо можливості Інтернету як засобу обміну

інформацією і налагодження взаємовигідного співробітництва із закордонними партнерами.