Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (2006)

9.4.2. Інтернет як засіб реклами

Інтернет дає нові можливості для реклами підприємства, що працює на зовнішньому ринку. Реклама в Інтернеті може бути подана у двох видах: на сайті і зовнішня реклама.

Веб-сайт (web-site) є найважливішим маркетинговим інструментом. Сайтом називають сукупність веб-сторінок, що об'єднаних за змістом, навігаційно і фізично знаходяться на одному сервері. Корпоративний веб-сайт служить для розміщення інформації про підприємство або його товари, послуги. З позицій маркетингу сайт є набором інформаційних блоків, що містять рекламну й іншу інформацію, інструментом для взаємодії з одним або декількома сегментами цільової аудиторії.

Головними перевагами реклами через сайти є:

— висока інформативність, можливість застосування різних форм подання інформації про товар — графіки, звуку, анімації, відеозображення;

— можливість мати великий тираж;

— швидке поширення інформації;

— доступність протягом 24 годин на добу для користувача в будь-якій точці земної кулі;

— комбіноване охоплення аудиторії, як загальної, так і цільової;

— рівень відтвореного ефекту;

— оперативність у зміні інформації і, отже, її висока актуальність;

— можливість зворотного зв'язку, тобто одержання оперативної реакції на рекламу;

— можливість подачі інформації різними мовами за допомогою різних прийомів, з огляду на особливості аудиторії;

— можливість фокусування або використання інших засобів техніки телебачення і кіно;

— ненав'язливість рекламного послання і, як наслідок цього, інтернет-реклама менше викликає роздратування аудиторії.

Створення корпоративного веб-сайта (веб-вузла) — дуже непроста справа. Оскільки він буде представляти компанію на міжнародному ринку, необхідно продублювати його текст на декількох європейських мовах (залежно від можливосте підприємства), але англомовний варіант має бути обов'язково В міру того як покупці все частіше віддають перевагу контакт ту із постачальником товару через Інтернет, рішення про створення свого представництва в цій мережі стає найважливішим для підприємства. Навіть за невеликого обсягу витрат створення веб-вузла здатне значно поліпшити позиції виробника, особливо на міжнародному ринку.

Сайти забезпечують своїм користувачам, крім усього іншого, доступ до докладної інформації про продукт і сервісні служби, а також дозволяють швидко і зручно оформити замовлення. Відвідувачі деяких вузлів мають можливість залишити свій коментар, замовити додаткову інформацію, вести листування електронною поштою і навіть контролювати хід виконання замовлення.

Технологія створення реклами на сайті передбачає, що представник рекламної аудиторії — особа, на яку розрахована інформація, повинен набрати на своєму комп'ютері адресу сайта. Отже, для реклами в Інтернеті дуже важливою є так звана зовнішня реклама — сукупність різних методів поширення інформації про сайт і про підприємство — власника сайта, яка спонукає відвідати сайт. Є такі основні види зовнішньої реклами.

Банерна реклама — це найбільш популярний і ефективний спосіб нарощування трафіка (обсягу звернень на відповідний сайт) веб-вузла. Банер, як правило, — це прямокутне графічне зображення, яке розміщене на веб-сторінці і містить гіперпо-силання на сайт рекламованого підприємства. Доведено, що банери є потужним інструментом іміджевої реклами. Є три основні способи розміщення банерної реклами.

1. Використання спеціальних служб обміну банерів, які забезпечують демонстрацію ваших банерів на інших сторінках в обмін на демонстрацію на ваших сторінках чужих банерів.

2. Безпосередня домовленість із веб-майстром іншої сторінки про взаємне розміщення банерів. Бажано обмінюватися зі сторінками, що мають подібну тематику, але варто мати на увазі, що обмін банерами з веб-сайтом конкурентів часто може принести більше шкоди, ніж користі. Якщо у вас немає можливості за допомогою програми відслідковувати, яка кількість ваших банерів була показана і скільки банерів ви показали, орієнтуйтеся на показники лічильників відвідання сторінок. Намагайтеся отримати рівні або кращі умови розташування вашого банера на сторінках.

3. Купівля права на демонстрацію банерів у відповідного підприємства. Підприємство може заплатити банерній системі, пошуковому серверу, каталогу або просто популярному вебсайту за демонстрацію ваших банерів на їхніх сторінках.

Дуже часто при проведенні рекламної кампанії основна увага концентрується тільки на банерах. Водночас існують також небанерні засоби зовнішньої інтернет-реклами. Банери — найбільш складний засіб реклами і маркетингу, вони потребують певної спеціальної підготовки для їх створення і застосування. Небанерні засоби реклами дозволяють підприємству одержати ефект від мережі з першого дня підключення. Одним із таких засобів є електронна пошта (e-mail), яка має низку можливостей і переваг:

— електронна пошта безпосередньо досягає потрібного користувача;

— дає можливість персоніфікованого звертання;

— завдяки чіткому тематичному розподілу списків розсилання і дискусійних листів можна впливати саме на цільову аудиторію. Це вигідно відрізняє електронну пошту від звичайних ресурсів Інтернету. Існують спеціальні розсильні сервери;

— цікаве з погляду одержувача повідомлення може бути поширене серед його колег і знайомих;

— у листі можна розміщати не тільки текстову, але й графічну рекламу;

— існує можливість відслідковувати кількість переходів на веб-сайт підприємства за посиланням у листі.

Упорядкування списків розсилання дає змогу виявити цільову рекламну аудиторію. Є відкрите розсилання (для всіх бажаючих), закрите (для певних користувачів), безкоштовне (здійснюються за рахунок ентузіазму творців, спонсорської підтримки, платних рекламодавців), платне. Одним із варіантів використання цього методу інтернет-реклами є створення власного списку розсилання. Природно, це має сенс, якщо підприємство в змозі на регулярній основі готувати фахову інформацію, що зацікавила б цільову аудиторію. Іншим варіантом використання розсилання електронною поштою як різновиду інтернет-реклами є залучення спеціальної служби розсилання. Подібна служба забезпечує організацію передплати, анкетування передплатників і безпосередньо розсилання. Натомість вона отримує право поміщати невеликі рекламні блоки в кожен лист передплатникам.

Ще одним засобом зовнішньої реклами в Інтернеті є використання конференцій. Ще до появи WWW (World Wide Web —всесвітня павутина) в Інтернеті бурхливо розвивалися конференції Usenet (групи новин) — передавання новин, аналогічна передаванню пліток: кожен вузол мережі, що одержав нове повідомлення, передає його всім вузлам, з якими він обмінюється інформацією. Початкове повідомлення, поширюючись, багаторазово дублюється, досягаючи за досить короткі терміни багатьох учасників телеконференцій в усьому світі.

З появою системи WWW почали з'являтися веб-конфе-ренції, за своєю структурою дуже схожі на конференції Usenet. Відмінність полягає в тому, що вони працюють, використовуючи веб-інтерфейс, і розміщені не централізовано на спеціальних серверах новин, а розкидані по мережі, тобто розміщені на спеціалізованих веб-серверах. Для їх пошуку можна використовувати пошукові системи, що допоможуть вийти на великі тематичні сайти, де, як правило, і розташовуються тематичні веб-конференції. Посилаючи в ці конференції інформацію про ваше підприємство, продукцію, ви можете привернути увагу відповідної аудиторії.

Найчастіше для привернення уваги інтернет-аудиторії до певного сайта використовуються інші сайти з інформацією, що має скоріше загальний зміст, не пов'язаний прямо із діяльністю конкретного підприємства. Іноді користувачі навіть не підозрюють про існування інформації, що могла б бути корисною для них. Наприклад, більшість користувачів цікавляться новинами культури, прогнозами погоди, гумором тощо. Отже, публікуючи інформацію про ваш сайт на сайтах, не пов'язаних безпосередньо з ринком збуту, можна отримати додаткову увагу до свого продукту. Веб-сервер, що не впливає прямо на ринок збуту, можна розглядати як гарний маркетинговий захід, спрямований на розвиток потенційних ринків.

Ще одним різновидом зовнішньої реклами є електронні дошки оголошень (BBS) — спеціалізовані мережеві служби, зорієнтовані на певну тему або групу користувачів. Передплатники BBS, як правило, лояльні до своєї системи й активно беруть участь у її роботі.