Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (2006)

Тема 10. ДОГОВОРИ МІЖНАРОДНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

10.1. Поняття і види зовнішньоекономічних договорів.

10.2. Укладання договору купівлі продажу.

10.3. Структура договору купівлі продажу.

Ключові поняття

Зовнішньоекономічний договір (контракт). Сторони зовнішньоекономічного договору. Контракт міжнародної купівлі-продажу. Контракт разового постачання. Контракт із періодичним постачанням. Контракти на постачання комплект ного устаткування. Контракти з оплатою в грошовій і в товарній формі. Контракти з оплатою в змішаній формі. Бартерні угоди. Оферта. Акцепт. Преамбула. Предмет договору. Кількість та якість товару. Строк і дата поставки. Базисні умови поставки товарів. "Інкотермс 2000". "Франко". Ціна та загальна вартість договору. Умови платежів. Валютні застереження. Умови приймання здавання товару. Упаковка та маркування. Форс-мажорні обставини. Санкції та рекламації. Урегулювання спорів.